Литгалактика Литгалактика
Вход / Регистрация
л
е
в
а
я

к
о
л
о
н
к
а
 
  Центр управления полётами
Проза
  Все произведения » Проза » Миниатюры » одно произведение
[ свернуть / развернуть всё ]
Жіноча втома – це чарівний дар ( с переводом на русский язык)   (Гелия_Алексеева)  


Це був звичайний осінній вечір, але, повертаючись додому після довгого робочого дня, я відчула, як втома, мов тиха осіння мелодія, вкрила мене ніжним серпанком. Вона приходила ненав’язливо, наче вечірній туман, огортаючи тіло і розум легким покривалом спокою. У цій втомі було щось чарівне, адже вона нагадувала про те, як багато було зроблено, як багато було пережито.

Я сіла на ґанок свого будинку, дивлячись на захід сонця. Щось особливе відбувалося зі мною цього вечора, рухи стали плавними і повільними, мов танець листя, що опадає з дерев. Кожен подих був глибоким і розміреним, наповненим ароматом завершеного дня. Думки пливли повільно, немов хмари в небі, даруючи відчуття внутрішнього спокою.

Поглянувши навколо, несподівано я відчула, як втома дарує мені можливість зупинитися і побачити справжню красу кожної миті. Я помітила, як м'яко підсвічуються золотими променями останні листочки на деревах, як тихо шумить ліс, як дзеркально відбивається небо у поверхні озера. Це було нагадуванням про те, що в житті важливий не лише рух вперед, а й моменти спокою та відпочинку.

Я подумала, що ці мої думки прийшли звідкись із самої глибини, і зрозуміла – я згадувала свою бабусю. Вона зустріла моє народження і проводила мене в життя, подарувавши її головні цінності. Ніколи я не чула від неї пересудів, розмов про гроші, кар'єру. Вона говорила мені про роль жінки у сім'ї. Насамперед про повагу чоловіка.

Нині нам нав'язаний зовсім інший образ. Жінка має бути красивою, освіченою та вміти мотивувати свого чоловіка. А він повинен дати їй все, що вона хоче. Тому що, тільки маючи все необхідне, вона буде здатна любити. Їй потрібні умови для кохання. По суті це нагадує торг. І піддаючись новим вимогам, так і виховують дочок. Але чоловіки також втомлюються. І вони хочуть бачити поряд із собою жінку вірну, гарну господиню, добру і розумну матір. Тільки тоді чоловік може спокійно працювати, утримувати сім'ю та підтримувати дітей.

Моя бабуся жила у невеликому селі, оточеному густими лісами та тихими озерами. Її дні були сповнені турботами: ранкові пробудження з першим промінням сонця, робота в полі, догляд за тваринами та домашні справи. Кожен її день був наповнений рухом, як нескінченний танець життя.

Ранок для неї завжди був особливим. Вона виходила на подвір'я, дивилася на небо, ніби впізнаючи в нього, який буде день. Потім читала молитву. Це дарувало бабусі силу і натхнення на новий день. Вона зрозуміла, що, попри щоденну втому, є незрівнянна краса у простих речах, які часто залишаються непоміченими у суєті. Та відчувала глибоку вдячність за кожну хвилину, за кожен вдих і видих, за можливість жити і бачити цей світ.

Занурившись у ці спогади, я відчула, що чудова жіноча втома – це особливий стан, який можна порівняти з витонченою грою тіней на полотні. Вона розквітає в тих моментах, коли жінка завершує свої численні справи, наповнюючи день турботами, працею і любов'ю.

Ця втома – не лише свідчення фізичних зусиль, але й ознака глибокої душевної праці. Вона віддзеркалює м’яку силу, яка йде з глибини серця, силу, що дозволяє долати труднощі та підтримувати оточуючих. Я відчуваю цю втому, мов коштовне каміння, що сяє яскравіше від кожної нанесеної грані.

Я згадую – коли день підходив до кінця і зірки починали вигравати на небі, для моєї бабусі ця втома ставала приємним спогадом про всі звершення. Вона, наче ніжний вітер, торкалася обличчя, залишаючи відчуття гармонії і вдоволення. У ці моменти бабуся була особливо прекрасна – її очі випромінювали м'яке сяйво, а усмішка світилася спокоєм і мудрістю.

Несподівано для себе я зрозуміла, що ця втома дарує відчуття завершеності. Кожен крок, зроблений протягом дня, кожна хвилина, проведена у турботах, приносить плоди. Жіноча втома несе в собі тепло домашнього затишку і спокій від добре виконаної роботи. Вона нагадує про важливість турботи про себе – теплу ванну, м'який плед і спокійний сон, які дозволяють відновити сили для нових звершень.

Жіноча втома – це чарівний дар, що перетворює звичайні миті в особливі. Вона надає можливість відчути справжню цінність кожного дня і підготуватися до нових випробувань з вірою у власні сили. У цій втомі є краса, яка розкривається лише тим, хто вміє знайти гармонію між працею і відпочинком, турботою про інших і собою. У цій втомі – краса сповільнення і відновлення. Вона надає мені час прислухатися до себе, відчути кожен м’яз і кожен подих, нагадуючи про важливість турботи про себе. Втома, як лагідний друг, що підштовхує мене знайти час для відпочинку і відновлення, щоб з новими силами знову вирушити у подорож життям.

Сонце вже остаточно сховалося за небокраєм, я піднялася, відчуваючи себе оновленою. Втома відійшла, залишивши по собі лише теплі спогади і тихий спокій, який вона понесла з собою у новий день.

*Мініатюра присвячена моїй бабусі, тому написана її рідною мовою.

Перевод текста на русский язык

Женская усталость – это волшебный дар

Это был обычный осенний вечер, но, возвращаясь домой после долгого рабочего дня, я почувствовала, как усталость, словно тихая осенняя мелодия, окутала меня нежной дымкой. Она приходила ненавязчиво, как вечерний туман, покрывая тело и ум лёгкой вуалью покоя. В этой усталости было что-то волшебное, ведь она напоминала о том, как много было сделано, как много было пережито.

Я села на крыльцо своего дома, глядя на закат. Что-то особенное происходило со мной в этот вечер, движения стали плавными и медленными, словно танец листьев, опадающих с деревьев. Каждый вздох был глубоким и размеренным, наполненным ароматом завершенного дня. Мысли плыли медленно, словно облака в небе, даря ощущение умиротворённости.

Оглядевшись вокруг, неожиданно я почувствовала, как усталость дарит мне возможность остановиться и увидеть настоящую красоту в каждом мгновении. Я заметила, как мягко подсвечиваются золотыми лучами последние листики на деревьях, как тихо шумит лес, как зеркально отражается небо на поверхности озера. Это было напоминанием о том, что в жизни важны не только движение вперёд, но и моменты покоя и отдыха.

Я подумала, что эти мои мысли пришли откуда-то из самой глубины и поняла – я вспоминала свою бабушку. Она встретила моё рождение и провела меня в жизнь, подарив главные ценности. Никогда я не слышала от неё кривотолков, разговоров о деньгах, карьере. Она говорила мне о роли женщины в семье. В первую очередь об уважении к мужчине.

Сейчас нам навязан совсем другой образ. Женщина должна быть красивой, ухоженной, образованной и уметь мотивировать мужа. А он должен дать ей всё, что она хочет. Ведь только имея всё необходимое, она будет способна любить. Ей нужны условия для любви. По сути, это напоминает торг. И подчиняясь новым требованиям, так и воспитывают дочерей. Но мужчины тоже устают. И они хотят видеть рядом с собой женщину верную, хорошую хозяйку, добрую и умную мать. Только тогда мужчина может спокойно работать, содержать семью и поддерживать детей.

Моя бабушка жила в небольшой деревне, затерявшейся среди густых лесов и тихих озёр. Её дни были полны заботами: утренние пробуждения с первыми лучами солнца, работа в поле, уход за животными и домашние дела. Каждый день бабушки был наполнен движением, как бесконечный танец жизни.

Утро для неё всегда было особенным. Она выходила во двор, смотрела на небо, словно узнавая у него, какой будет день. Затем читала молитву. Это дарило бабушке силы и вдохновение на новый день. Она понимала, что, несмотря на ежедневную усталость, есть несравнимая красота в простых вещах, которые часто остаются незамеченными в суете. И испытывала глубокую благодарность за каждую минуту, за каждый вдох и выдох, за возможность жить и видеть этот мир.

Окунувшись в эти воспоминания, я почувствовала, что прекрасная женская усталость – это особое состояние, сравнимое с изящной игрой теней на холсте. Она расцветает в те моменты, когда женщина завершает свои многочисленные дела, наполняя день заботами, трудом и любовью.

Эта усталость – не только свидетельство физических усилий, но и признак глубокого душевного труда. Она отражает мягкую силу, исходящую из глубины сердца, силу, позволяющую преодолевать трудности и поддерживать окружающих. Я чувствую эту усталость, как драгоценный камень, сияющий всё ярче каждой нанесенной гранью.

Я вспоминаю – когда день подходил к концу и звёзды начинали играть на небе, для моей бабушки эта усталость становилась приятным воспоминанием обо всех свершениях. Она, как нежный ветер, касалась лица, оставляя чувство гармонии и удовольствия. В эти моменты бабушка была особенно прекрасна – её глаза излучали мягкое сияние, а улыбка – светилась спокойствием и мудростью.

Неожиданно для себя я поняла, что эта усталость дарит чувство завершённости. Каждый шаг, сделанный в течение дня, каждая минута, проведенная в заботах, приносит плоды. Женская усталость несёт в себе тепло домашнего уюта и покой от хорошо проделанной работы. Она напоминает о важности заботы о себе – о тёплой ванне, мягком пледе и спокойном сне, которые позволяют восстановить силы для новых свершений.

Женская усталость – это волшебный дар, превращающий обычные мгновения в особенные. Она дает возможность почувствовать истинную ценность каждого дня и подготовиться к новым испытаниям с верой в свои силы. В этом утомлении есть своя прелесть, которая раскрывается только тем, кто умеет найти гармонию между трудом и отдыхом, заботой о других и себе.

В этой усталости – красота замедления и обновления. Она дает мне время прислушиваться к себе, почувствовать каждую мышцу и каждый вздох, напоминая о важности заботы о себе. Утомлённость, как ласковый друг, подталкивает меня найти время для отдыха и восстановления, чтобы с новыми силами снова отправиться в путешествие по жизни.

Солнце уже окончательно скрылось за горизонтом, я поднялась, чувствуя себя обновлённой. Усталость отошла, оставив после себя только тёплые воспоминания и тихое спокойствие, которое она унесёт с собой в новый день.

*Миниатюра посвящена моей бабушке, поэтому написана её на родном языке.
Опубликовано: 17/05/24, 19:13 | mod 17/05/24, 19:13 | Просмотров: 64 | Комментариев: 16
Загрузка...
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Все комментарии (16):   

Приветствую, Гелия!
Очень тёплое повествование. Оно очень хорошо звучит на певучем украинском языке. Можно даже сказать, что слышится этот неповторимый народный говор, который отправляет меня в ностальгию. Давно это было, когда мы на машине с папой и мамой ездили "дикарями" в путешествие по северной и западной Украине. Нас привечали буквально в каждом селе! После этой поездки папа всегда пел за столом украинские песни. 
Спасибо огромное за это мое путешествие во времени, Гелия!
А что до понимания языка, оказалось, что я все прекрасно понимаю. smile
Ольга-Клен   (18/05/24 09:40)    

Спасибо, Оля! Я вот сейчас пробую перевести на русский язык, но во многих местах спотыкаюсь, не нахожу аналогичных слов. В школе нам преподавал украинский язык очень милый дедушка, я до сих пор его помню. Наречий украинских много, много слов пришло венгерских, румынских, английских. По телевизору в новостях уже не слышно того языка, который я когда-то учила и некоторые  пытались отказаться от этого предмета. Хорошо, что я этого не сделала. 
Страшно представить, что когда-нибудь на планете возможно будет один язык.   
Гелия_Алексеева   (18/05/24 10:18)    

Телепатический shutup
Ольга-Клен   (18/05/24 10:28)    

Да, к этому идет. Наверное древние это знали.
Гелия_Алексеева   (18/05/24 10:30)    

Це вiрно, втома пiсля плiдної працi або важливих зусиль навiть приємна. Вiдчуваєш, що зробила щось добре й потрiбне.)
А життя без вiдповiдальностi за рiдних, близьких людей або свою роботу навряд чи має сенс. Але зараз багато людей прагнуть не вiдповiдати нi за кого й нi за що.((
Чарiвний текст!
Марина_Юнг   (17/05/24 20:20)    

Дякую, Марино! Дуже приємно отримати такий відгук! Я б мабуть не зуміла так само написати російською мовою. Щось губиться.
Гелия_Алексеева   (17/05/24 20:26)    

Здравствуйте, Марина и Гелия:)
нет, я не против, но... экипаж же вычитку делает, а мы совсем не полиглоты:)) я немножко понимаю, но очень мало... трудно экипажу-то...
радости вам:)
Лис
Алексей_Лис   (18/05/24 02:27)    

Здравствуй, Лис!
Да, мы немного увлеклись, прости! biggrin
Я переведу тогда свой комментарий.

Это верно, усталость после плодотворной работы или важных усилий даже приятна, чувствуешь, что сделала что-то хорошее и нужное.
А жизнь без ответственности за родных, близких людей или свою работу вряд ли имеет смысл. Но сейчас многие люди стремятся не отвечать ни за кого и ни за что.
Чудесный текст!

Я поняла твоё замечание, не буду создавать проблемы экипажу smile
Марина_Юнг   (18/05/24 08:11)    

Спасибо, Марина:))) Хороший комментарий:))
Ну я немножко понимал, да, но не так чтобы сильно:) Спасибо:)
Алексей_Лис   (18/05/24 08:16)    

Здравствуй, Лис! Вот я вчера смотрела на закат дня и вспоминала поездку в Москву в 2003 г. на семинар. И там вечерами девушки из Казани пели песню "Сіла птаха" - "Села птица". И навеяло. Я переведу текст на русский язык, но для этого нужно некоторое время. Украинский язык у меня связан с памятью отца и бабушки, хотя по материнский линии все говорили на русском и в семье тоже, но в разговоре с братьями отец переходил на украинский. И как-то мне подумалось, что знать другой язык - это богатство души. 
Я прошу прощения у экипажа, что доставила сложности, но удалять его мне бы не хотелось, многие все же этот язык знают. А кто не захочет - не будет читать, это его право.  smile
Гелия_Алексеева   (18/05/24 08:52)    

Здравствуй, Гелия:)
да ыз хе не про удаление текста говорил:) и даже не про текст, а про комментарии:))
когда вы в комментариях перешли на другой язык, вот это было довольно неожиданно:))
радости тебе:)
Лис
Алексей_Лис   (18/05/24 08:54)    

Лис! Мне было так приятно, что Марина поддержала этот текст и выразила это таким образом, что я тоже увлеклась! У меня в окошке, где лента, стоит функция перевода и текст переводится на русский язык, но в художественном смысле не все верно, поэтому я подработаю и ниже текста могу поставить перевод. Пусть тебе день принесет радость тоже!
Гелия_Алексеева   (18/05/24 09:03)    

спасибо, Гелия:)
Алексей_Лис   (18/05/24 11:12)    

Интересно про женскую усталость ) Что-то в этом есть точно! ) И мне знакомо это состояние гармонии с самой собой и усталость уходит))) Интересная миниатюра, Гелия)
Виктория_Соловьёва   (17/05/24 19:49)    

Виктория, добрый вечер! Надо уметь вовремя останавливаться. Когда хочется переделать все дела сразу, можно и травму получить. Как то был случай. По темноте решила помидоры полить и наткнулась на арматуру.  smile
Гелия_Алексеева   (17/05/24 20:15)    

Ого!
flower
Виктория_Соловьёва   (17/05/24 20:17)